Dezvoltarea parteneriatelor universitate – întreprinderi

Proiectul intitulat „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională – SCOP!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și-a propus crearea unei punți de legătură între mediul academic și mediul economic.

Astfel, obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea abilităților practice pentru un număr de 250 de studenți masteranzi în domenii tehnice, prin optimizarea stagiilor de pregătire practică, în vederea îmbunătățirii accesului pe piața muncii și a ratei de ocupare în muncă.

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv în cadrul activității Dezvoltarea parteneriatelor universitate – întreprinderi și organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică experții au încheiat acorduri de parteneriat cu un număr de aproximativ 100 companii din domeniul tehnic, activitate finalizată cu succes. Mai multe detalii găsiți în comunicatul de presă atașat.

Pentru informații suplimentare echipa proiectului vă stă la dispoziție în zilele lucrătoare de Luni până Vineri între orele 8:00 și 16:00:
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 1, sălile – EA117 si EA102
Tel: +4.0721.201.401
Fax: +4.021.318.1016
E-mail: scop@upb.ro
Website: https://scop.upb.ro/