Obiective orizontale

Obiectivul general vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 250 de studenți la programe de masterat în domenii tehnice din regiunea București-Ilfov, asistați cu scopul îmbunătățirii inserției pe piața muncii, prin orientare și consiliere profesională, precum și corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice. Prin acest proiect, ne propunem corelarea cunoștințelor teoretice, dobândite pe parcursul anilor de studiu, cu abilitățile practice necesare unui loc de muncă.

În vederea realizării obiectivului general, se vor parcurge următoarele etape:

  • dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru 250 de studenți la programe de masterat în domenii tehnice, în vederea creșterii gradului de ocupare și în sprijinul creșterii adaptabilității acestora la primul loc de muncă;
  • promovarea și dezvoltarea a minim 20 de parteneriate între universități și companii, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă a 250 de studenți la programe de masterat în domenii tehnice. Una dintre prioritățile naționale, dar și europene, ale momentului, face referire la corelarea educației primite de către studenți cu cerințele pieței muncii.