Prezentarea finanţatorului

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument financiar comunitar de implementare a Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă, strategie ce legitimează perspectiva și cadrul național de implementare a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Fondul Social European susține, în mod prioritar:

  • creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor;
  • creșterea accesului și a participării pe piața muncii;
  • promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate;
  • investițiile în capital uman, în special prin îmbunătățirea sistemelor de educație și formare;
  • acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local.

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) stabilește și asumă direcțiile prioritare de acțiune necesare pentru abordarea politicii Uniunii Europene în domeniile pieței muncii, educației și incluziunii sociale. Programul este transpus într-un set de axe prioritare și domenii majore de intervenție, care adresează punctele slabe ale dezvoltării resurselor umane din România.

POSDRU vizează, astfel, implementarea asistenței financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergență, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Intervenția FSE în România sprijină atingerea obiectivului general al POSDRU, privind „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane”.