Rezultatele obținute de către grupul țintă

Echipa proiectului „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică şi consiliere profesională – SCOP!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, anunță rezultatele obținute de către grupul țintă în urma procesului de evaluare ca urmare a participării la stagiile de practică organizate de către Universitatea POLITEHNICA din București. Rezultatele le găsiți aici. Menționăm că au obținut premiu 20% dintre studenții fiecărei facultăți în parte.

Pentru informații suplimentare echipa proiectului vă stă la dispoziție în zilele lucrătoare de Luni până Vineri între orele 8:00 și 16:00:
Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Inginerie Electrică, etaj 1, sălile – EA117 si EA102
Tel: +4.0721.201.401
Fax: +4.021.318.1016
E-mail: scop@upb.ro
Website: https://scop.upb.ro/