Cui ne adresăm?

Grupul țintă al proiectului este format din 250 de studenți masteranzi înmatriculați în sistemul național de învățământ. Implicarea studenților va fi posibilă prin desfășurarea campaniei de informare și recrutare în rândul studenților masteranzi, în vederea selectării acestora pentru a beneficia de oportunitățile oferite prin proiect. Unul dintre criteriile esențiale de selecție va fi ca aceștia să nu fi fost/să nu fie incluși în grupul țintă al proiectelor finanțate în cadrul CPP 160 și 161. Selecția masteranzilor se va face pe baza unei metodologii elaborate în cadrul proiectului, ce va fi lipsită de criterii de discriminare, respectând principiul egalității de șanse și gen.