Prezentarea proiectului

Universitatea POLITEHNICA din București desfășoară, în perioada iulie – decembrie a.c., proiectul „Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională – SCOP!”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Contextul concret al implementării proiectului este dat de însăși realitatea ultimilor ani, realitate care arată clar faptul că modelul căutat de către angajatori are un bagaj de cunoștințe uriaș, posedă o experiență practică vastă și are abilități digitale. Din păcate, cel mai adesea, modelul căutat nu își găsește oglinda în realitatea oferită de către absolvenți la angajare.

În vederea realizării obiectivului general, se vor parcurge următoarele etape:

  • dezvoltarea și furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru 250 de studenți la programe de masterat în domenii tehnice, în vederea creșterii gradului de ocupare și în sprijinul creșterii adaptabilității acestora la primul loc de muncă;
  • promovarea și dezvoltarea a minim 20 de parteneriate între universități și companii, în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă a 250 de studenți la programe de masterat în domenii tehnice. Una dintre prioritățile naționale, dar și europene, ale momentului, face referire la corelarea educației primite de către studenți cu cerințele pieței muncii.